12:54
წესები საქართველოს ჩემპიონატზე
GCSF & WCG 

საქართველოს კომპიუტერული სპორტის ფედერაცია 

<< GCSF რეგლამენტი >> 

I. "GCSF” -ის ჩემპიონატების მიზანია: 

- მიეცეს სწორი მიმართულება ახალი თაობის დამოკიდებულებას კომპიუტერული თამაშებისადმი. 
- საქართველოს კიბერსპორტის მომავალი განვითარება 
- აამაღლოს კომპიუტერული ცოდნა საქართველოს ახალგაზრდებში 
- დაამკვიდროს კიბერსპორტული კულტურა საქართველოში 
- მსოფლიო ოლიმპიადისთვის ქართველი ახალგაზრდების სათანადო მომზადება, ქართულის ინტელექტის მსოფლიო ასპარეზზე გატანისთვის. 
- მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ, რაც მაღალ ტექნოლოგიების მწარმოებელ ფირმებსა და კიბერ სამყაროს ეხება. 
- გამოავლინოს მსოფლიო ოლიმპიადისთვის საქართველოს გეიმერები. 

II. ორგანიზატორი (ხელმძღვანელობა): 

ჩემპიონატებს ხელმძღვანელობს, ორგანიზატორობას უწევს და ჩატარებას ახორციელებს საქართველოს კომპიუტერული სპორტის ფედერაცია. 

III. მსაჯები. 

ჩემპიონატებს მსაჯობს ფედერაციიდან დანიშნული მსაჯები. 

IV. მონაწილეები. 

მონაწილეებათ ითვლებიან რეგისტრაცია გავლილი გეიმერები. 

V. რეგისტრაცია: 

მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა არაუგვიანეს დანიშნული დროისა და შემოიტანონ ჩემპიონატის საწევრო. 

VI. მონაწილეების ვალდებულება და აკრძალვები: 

ჩემპიონატის მსვლელობისას მონაწილე ვალდებულია; 

- არ გააცდინონ ჩემპიონატის შეხვედრები. 

- შეასრულოს ამ რეგლამნტის პუნქტები და კონკრეტული ჩემპიონატის წესები. 
- იმოქმედოს ორგანიზატორებისა და მსაჯების მითითებებით. არ შეეწინააღმდეგოს რეგლამენტს, თამაშის წესებს და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტებს. 
- მოექცეს კორექტულად ლიგის მონაწილეებს, მსაჯებსა და ორგანიზატორებს. 

ჩემპიონატის მსვლელობისას მონაწილეს ეკრძალება: 

- არაკორექტული სიტყვების ხმარება, ზედმეტი ხმაურის გამოწვევა. 
- ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა. 

ზემოთ აღნიშნული წესების დარღვევა გამოიწვევს მონაწილის დისკვალიფიკაციას. 

VII. ორგანიზატორების უფლებები და ვალდებულებები; 

- ორგანიზატორები ვალდებული არიან იმოქნმედონ რეგლამენტისა და თამაშის წესების მიხედვით. 
- ორგანიზატორებმა კორექტულად უნდა იმოქმედონ მონაწილეებთან და სხვა ჩემპიონატის დამსწრე სტუმრებთან. 

ორგანიზარორების უფლებები: 
- ორგანიზატორებს უფლება აქვთ ამა თუ იმ მიზეზის გამო უარი უთხრას მონაწილეობისათვის "გეიმერს”. 
- ორგანიზატორს უფლება აქვს, რეგლამენტისა და წესების დაუცველობის გამო დისკვალიფიკაცია მისცეს მონაწილეს. 
მონაწილის დისკვალიფიკაციის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ფედერაციის მიერ. 

VIII. დამატებით: 

ოლიმპიადის მსვლელობისას, ყველა პიროვნება, იქნება ის მონაწილე, ორგანიზატორი, თუ დამსწრე სტუმარი, ვალდებულია დაიცვას "GCSF” - ის რეგლამენტი და ფედერაციის ყველა წესი. 

ორგანიზატორები უფლებას იტოვებენ შეცვალონ ან დაამატონ რეგლამენტის ნებისმიერი პუნქტი, თავიანტი გადაწყვეტილებით, რაც გამოქვეყნებული იქნება ფედერაციის ოფიციალურ ვებ გვერდზე და ძალაში შევა გამოქვეყნებიდან 24 საათში. 

GCSF–ის ყველა ჩემპიონატი გაშუქდება ფედერაციის ოფიციალურ საიტზე 
www.gcsf.ge ; www.gcsfederation.com . 

WCG Georgia 2008 _ Counter-Strike 1.6 -ის წესები. 

I. სახელწოდება: "WCG Georgia 2008” 
II. ორგანიზატორი GCSF 
III. სახეობა Counter-Strike 1.6 5x5 –ზე (გუნდური) 
IV. მონაწილე გუნდების რაოდენობა შეზღუდული არ არის 
V. ჩატრების პირობები, ადგილი და დრო: 

ქ. რუსთავი, მეგობრობის 12, კ/თ რუსთაველი, ინტ. კლუბი : რეგისტრაცია 23 მაისი საღამოს 18 საათამდე. ჩემპიონატი დაიწყება 24 მაისს დილის 11 საათზე. 
ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 2 - მე2 სართული, ინტ. კლუბი "cyber" : რეგისტრაცია 29 მაისი საღამოს 18 საათამდე. ჩემპიონატი დაიწყება 30 მაისს შუადღის 3 საათზე. 
ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის 57, აკ.წ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის დარბაზი, რეგისტრაცია 5 ივნისი საღამოს 18 საათამდე. ჩემპიონატი დაიწყება 7ივნისს დილის 11 საათზე. 
ქ. ბათუმი, (ადგილის მალე დაიწერება) რეგისტრაცია 12 ივნისი საღამოს 18 საათამდე. ჩემპიონატი დაიწყება 14 ივნისს დილის 11 საათზე. 
გუნდებს რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ თავიანთ ქალაქებში მითითებულ მისამართებზე 

VI. გუნდს არგამოცხადებად ჩაეთვლება, თუ შეხვედრაზე არ არის მისი 3 წევრი მაინც. 

VII. მონაწილეობის საწევრო მოთამაშედან 25 ლარი თუ ის ფედერაციის წევრი არ არის, ხოლო ფედერაციის წევრებს გადასახადი ექნებათ 7 ლარი. 
- ჩემპიონატის დასადებ თანხაში შედის სათამაშო თანხაც. (კლუბში თამაშის თანხა არ დაგჩირდებათ) 

VIII. გუნდს არ შეუდძლია ყავდეს სათადარიგო. გუნდი შედგება მხოლოდ 5 გეიმერისგან. 
IX. აკრძალულია: გუნდმა დაიმატოს ისეთი მოთამაშე რომელიც არ არის გატარებული რეგისტრაციაში. დამსწრე მოთამაშე ან/და უცხო პირი. 
X. ჩატარების სისტემა: ორ წაგებამდე. ( 2 წაგების შემთხვევაში გუნდი ტოვებს ჩემპიონატს ) 
XI. პროგრამა რეიტინგის მიხედვით გაანაწილებს გუნდებს პირველი ტურისთვის 
XII. რუქები: dust2 ; train ; nuke ; inferno. 
XIII. სერვერის კონფიგურაცია: 

mp_autokick 0 
mp_autocrosshair 0 
mp_autoteambalance 0 
mp_buytime 0.25 
mp_consistency 1 
mp_c4timer 35 
mp_fadetoblack 1 
mp_flashlight 1 
mp_forcechasecam 2 
mp_forcecamera 2 
mp_footsteps 1 
mp_freezetime 15 
mp_friendlyfire 1 
mp_hostagepenalty 0 
mp_limitteams 10 
mp_logecho 1 
mp_logdetail 3 
mp_logfile 1 
mp_logmessages 1 
mp_maxrounds 0 
mp_playerid 1 
mp_roundtime 1.75 
mp_timelimit 0 
mp_tkpunish 0 
sv_aim 0 
sv_airaccelerate 10 
sv_airmove 1 
sv_allowdownload 0 
sv_allowupload 0 
sv_alltalk 0 
sv_cheats 0 
sv_clienttrace 1 
sv_clipmode 0 
sv_friction 4 
sv_gravity 800 
sv_lan_rate 25000 
sv_maxrate 25000 
sv_maxspeed 320 
sv_maxunlag 0.5 
sv_maxupdaterate 101 
sv_minupdaterate 101 
sv_minrate 25000 
sv_proxies 1 
sv_send_logos 1 
sv_send_resources 1 
sv_stepsize 18 
sv_stopspeed 75 
sv_unlag 1 
sv_voiceenable 1 
sv_unlagsamples 1 
sv_unlagpush 0 
sys_ticrate 10000 
allow_spectators 1 
decalfrequency 60 
edgefriction 2 
host_framerate 0 
log on pausable 0 

XIV. აკრძალულია კლიენტის კოფიგურაციის შეცვლა: 

fps_max 101 
cl_updaterate 101 
cl_cmdrate 10 
rate 25000 
cl_weather 
mp_corpse_stay 
mp_decals 
max_shells 
max_smokepuffs 
fastsprites 
ex_interp 0.01 
კლიენტის კონფიგურაციისთვის დაყენებულია WCG2008 CS GUI 
აკრძალულია საკუთარი კონფიგების გამოყენება! 
აკრძალულია მაუსის სკროლზე ჩაჯდომის დაყენება! 

XV. კლიენტს შეუძლია დააყენოს ( ან/ან ) 

m_filter 1/0 
hud_fastswitch 1/0 
zoom_sensitivity_ratio 
cl_dynamiccrosshair 1/0 
gamma 1/3 
brightness 1/3 
cl_minmodels 1/0 
cl_shadows 1/0 
აკრძალულია ყველა იმ კონფიგ ბრძანების ჩაწერა რაც არ არის აქ მითითებული 

XVI. 
კვოტები: 
თბილისი - მიიღებს 1 კვოტას 12 გუნდამდე, 2 კვოტას იმ შემთხვევაში თუ გუნდების რაოდენობა გადააჭარბებს 11-ს, (12 ან მეტი), 3 კვოტას თუ გუნდების რაოდენობა გადააჭარბებს 17-ს, (18 ან მეტი) და 4 კვოტას გუნდების რაოდენობა გადააჭარბებს 23-ს. (ამ რაოდენობაში შედის უნივერიადაზე გამოსული გუნდების რაოდენობაც ) 
სხვა ქალაქები მიიღებს 1 კვოტას 12 გუნდამდე, 2 კვოტას იმ შემთხვევაში თუ გუნდების რაოდენობა გადააჭარბებს 11-ს, (12 ან მეტი) 

თუ გუნდი რომელიმე შესარჩევზე მიიღებს კვოტას მას ეკრძალება მომდევნო შესარჩევზე თამაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ გუნდს სურს გამოვიდეს სხვა შესარჩევში მას შეუძლია უარის თქმა ამ მოგებული კვოტაზე ჩემპიონატის დამთავრების თანავე და კვოტა გადაეცემა ადგილით მომდევნო გუნდს. 

XVII. 

შესარჩევიდან გასული გუნდის ხუთივე მოთამაშე ფიქსირდება და ფინალში გუნდს შეუძლია შეცვალოს მხოლოდ 2 მოთამაშე რასაც ფედერაციას აცნობებს არაუგვიანეს ფინალის დაწყებიდან 2 კვირით ადრე. (საუბარია WCG Georgia 2008 ფინალურ ეტაპზე გასულ გეიმერებზე) 

! WCG Georgia 2008 მთავარი მსაჯი არის ნიკა ლომთაძე - N1k@! 

P.S. ორგანიზატორები უფლებას იტოვებენ შეცვალოს ან დაამატოს წესების ნებისმიერი პუნქტი, თავიანთი გადაწყვეტილებით, რაც გამოქვეყნებული იქნება ფედერაციის ოფიციალურ ვებ გვერდზე და ძალაში შევა გამოქვეყნებიდან 


გისურვებთ წარმატებებს !!!

www.cs-stuff.at.ua
კატეგორია: სხვადასხვა | ნანახია: 369 | დაამატა: gleXi | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]