31 იანვარს, სამ
30 იანვარს, ორ
28 იანვარს, შაბ
26 იანვარს, ხუთ
24 იანვარს, სამ
20 იანვარს, პარ
19 იანვარს, ხუთ
13 იანვარს, პარ
10 იანვარს, სამ
05 იანვარს, ხუთ
04 იანვარს, ოთხ
02 იანვარს, ორ